ایجاد مرکز رشد نوآوری فراگیر در استان البرز

ایجاد مرکز رشد نوآوری فراگیر در استان البرز

سید حامد عسگری علاوه بر تشریح نقش حمایتی موسسه دانشمند (به عنوان بازوی علمی و دانش‌بنیان بنیاد مستضعفان) از شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در کل کشور و ضرورت سفر به استان‌ها جهت شناسایی ظرفیت‌های بومی استان ها و شهرستان های کشور جهت توسعه ظرفیت نوآوری فراگیر و حمایت از جوانان فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان برای بررسی دقیق این جریان رو به رشد در کشور، به تشریح مدل نوآوری فراگیر به عنوان راهبرد حمایتی اصلی این موسسه پرداخت.

 سید حامد عسگری با توجه به وظیفه، سیاست و رویکرد اصلی بنیاد مستضعفان در محرومیت‌زدایی و زدودن چهره فقر از مناطق محروم هدف در کشور، نوآوری فراگیر و حمایت از طرح‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان که در این حوزه فعالیت می‌کنند را راهبرد اصلی موسسه دانشمند در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین محرومیت‌زدایی در استان‌های کشور بیان کرد. عسگری با اشاره به ظرفیت استان البرز و اقدامات پارک علم و فناوری این استان مهم در کشور، ایجاد مرکز رشد نوآوری فراگیر با حمایت موسسه دانشمند را پیشنهاد کرد.

مشاور رئیس بنیاد مستضعفان همچنین با اشاره به سامانه شبکه تحقیق و توسعه بنیاد به عنوان مدل دیگر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: بنیاد مستضعفان نیازهای فناورانه خود را از طریق فراخوان در پایگاه اینترنتی به شرکت‌ها اعلام می‌کند و پس از دریافت طرح‌ها و ایده‌ها، آنها را بررسی و با شرکت‌های دارای طرح برتر و ویژگی‌های مورد نظر بنیاد، همکاری می‌کند. وی با اشاره به ایجاد فرصت برابر در این سامانه برای همه شرکت‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی در کل کشور این مدل را راه حلی برای ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه بیان کرد که هم اکنون به خوبی در حال فعالیت است.

 عطاالله ربانی، رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز اشاره به تاریخچه این پارک و برنامه‌های آن، به توضیح شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات و خدمات موجود در این پارک از ایجاد مرکز رشد نوآوری فراگیر استقبال کرد  و مقرر شد طی تفاهم‌نامه‌ای به زودی این مرکز در استان البرز فعال شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.