به ما بپیوندید

استارت آپ هستيد؟ قصد سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مرتبط با مبارزه با مواد مخدر را داريد؟ تجربه كاري و مهارتي در اين زمينه داريد؟ 

در هر صورت، ما براي شما برنامه داريم: خدمات شتابدهي براي استارت‌آپ‌ها، دمو‌ دي‌هاي اختصاصي براي سرمايه‌گذاران، و موقعيت‌هاي شغلي ويژه براي منتورها.

مي توانيد از طريق صفحه تماس با ما، ما را مطلع كنيد و عضوي از ياريگران زندگي باشيد.