شركت‌های فناوری و نوآوری اجتماعی

شركت‌های فناوری و نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی، به عرصه‌ای گفته می‌شود که در آن نوآوری از «فرایندهای اجتماعی در برطرف کردن مشکلات اجتماعی استفاده می‌کند» در نوآوری اجتماعی خلق ارزش برای جامعه نسبت به منافع شخصی از اولویت بیشتری برخوردار است.

شرکت‌های فناور حوزه نوآوری اجتماعی از راهکارهای جدیدی استفاده می‌کنند که در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و یا زیست‌محیطی نسبت به روش‌های قبلی دارای مزیت است.

نوآوری اجتماعی همچنین بر بازیگران، کارآفرینان و منابع محلی استوار است. شرکت‌های فناور در عرصه نوآوری اجتماعی راه‌حل‌های کل‌نگر و چندرشته‌ای را جایگزین راه‌حل‌های یک‌جانبه و تک‌بعدی می‌کنند. یک شرکت فناور در عرصه نوآوری اجتماعی، مشکلات را مردمی‌سازی می‌کند و آن را به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌‎کند. این شرکت‌ها از فناوری نو به ویژه فناوری اطلاعات بهره می‌برند و روش‌های تخصصی تأمین مالی در این حوزه را توسعه می‌دهند. این شرکت‌ها همچنین راه‌حل‌های مبتنی بر انرژی پاک و مبتنی بر محیط زیست سالم ارائه می‌دهند. این مجموعه‌ها همچنین مشارکت بنگاه‌های بزرگ را در قالب مسئولیت‌های اجتماعی جلب می‌کنند. همچنین در عرصه نوآوری اجتماعی می‌توان توانایی بنگاه‌های بزرگ را با مؤسسات غیر انتفاعی مانند مؤسسات خیریه تلفیق کرد.

زمینه های کاری شرکت های فناور فعال در حوزه نوآوری اجتماع

شرکت‌های فعال در حوزه نوآوری اجتماعی در ایران بسترهای کلانی برای فعالیت دارند که می‌توانند در آن کار کنند.

استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید (مانند انرژی تجدیدپذیر، رباتیک، بسترهای آنلاین،….) به منظور برطرف کردن مشکلات اقشار آسیب پذیر، یکی از بسترهای دارای ظرفیت در کشور است.

همچنین بهره‌گیری از بسترهای نوین فناورانه و اطلاعاتی برای جلب اعتماد بیشتر و ارتقای مشارکت جامعه در امور خیریه، دیگر حوزه‌ای است که می‌تواند محل فعالیت این شرکت‌ها باشد.

ارتقای مهارت‌آموزی اقشار آسیب‌پذیر با استفاده از ظرفیت بسترهای آنلاین، سومین حوزه‌ای است که شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اجتماعی می‌توانند در آن به فعالیت بپردازند.

افزایش کارایی و کاهش هزینه فرایندهای عملیاتی خیریه‌ها و خدمات‌رسانی توسط آنها، چهارمین حوزه‌ای است که شرکت‌های فعال در حوزه نوآوری اجتماعی می‌توانند در آن فعالیت کنند. این شرکت‌ها همچنین می‌توانند از بسترهای مبتنی بر فناوری نوین برای اجرای برنامه‌های حمایتی از افراد دارای آسیب روحی و روانی استفاده کنند.

 در واقع آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، اقشار کم درآمد، مناطق محروم و روستایی، زندانیان و بی خانمان‌ها، زنان و کودکان آسیب‌پذیر، زنان و معلولان، … از جمله اقشاری هستند که می‌توانند از خدمات شرکت‌های فناور فعال در حوزه نوآوری اجتماعی استفاده کنند.

استارتاپ‌های فعال شده

در ایران تا کنون استارتاپ‌های متعددی در این حوزه شکل گرفته است. یکی از این استارتاپ‌ها با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان دپارتمان واسط میان توانجویان و کارآفرینان عمل می‌کنند و سعی دارند نسبت به معرفی مهارت‌های این افراد به صاحبان مشاغل اهتمام ورزند. استارتاپ دیگری در این حوزه خدمات خاصی مانند  خدمات دندنپزشکی، آرایشگاه، .. ویژه معلولین تدارک دیده است.

مشاغل و فرصت‌های زیادی در حوزه نوآوری‌های اجتماعی وجود دارد که می‌تواند، ظرفیت بالقوه عظیمی را برای شرکت‌های فعال در این بخش فراهم آورد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.