مراکز نوآوری

مراکز نوآوری ما، به زودی شاهد حضور افراد پویا و پرتلاش خواهند بود که تلاش می کنند با ایده ها و استارتاپ های خود، نوآوری های متنوعی را به جامعه ارائه دهند.
مراکز نوآوری و شتابدهی یاریگران زندگی در سراسر کشور، از کلیه فعالیت های مرتبط با فعالیت های اجتماعی خصوصا در موضوع مبارزه با مواد مخدر حمایت می کند تا بهتر رشد کنند و سریع تر به نقطه کمال خود برسند.

اولین مرکز نوآوری یاریگران زندگی با همکاری مشترک شرکت دانش بنیان سیوان، ستاد مبارزه با مواد مخدر و حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ساختمان کاوه راه اندازی شد. 

 

مرکز نوآوری یاریگران زندگی در ساختمان کاوه

slide-150f57c
slide-c33b31e
slide-9dc21a1
slide-2aa0b46