نوآوری اجتماعی: تخطی از فرآیندهای معیوب و ناکارآمد اجتماعی

نوآوری اجتماعی: تخطی از فرآیندهای معیوب و ناکارآمد اجتماعی

به دلیل شرایط نا‌به‌سامان اقتصادی، تغییرات گسترده اقلیمی، رشد فناوری‌ها و مناسبات جدید اجتماعی، روش های کنونی دیگر پاسخ‌گوی نیازهای بشر نیست؛ از همین رو جوامع نیازمند راه‌حل‌هایی کارآمدتر برای حل چالش‌های خود هستند. نوآوری اجتماعی، همین راه‌حل کارآمد است.

مفهوم نوآوری اجتماعی

برای آشنایی با مفهوم نوآوری اجتماعی نخست باید بدانیم که نوآوری در این مفهوم به چه معناست. واژه نوآوری به پدیده‌هایی گفته می‌شود که وقوع آن‌ها تفاوت‌های کیفی قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کند. نوآوری به‌طور خلاصه و در یک جمله، یافتن راه‌کارهای جدید برای رفع نیازها است.

به طور خاص‌تر نوآوری اجتماعی ایده‌های جدیدی (شامل محصولات، خدمات، فرآیندها) هستند که نیازهای اجتماعی را بسیار مؤثر و کارآمدتر از دیگر روش‌ها برآورده می‌کنند و در نهایت منجر به بهبود کمی و کیفی زندگی بشر می‌شود. نوآوری اجتماعی نشان می‌دهد که مردم همیشه سعی در پیدا کردن راه‌حل‌های جدید برای رفع نیازهای اجتماعی خود دارند. از این رو بخشی از جذابیت نوآوری اجتماعی، این واقعیت است که می‌تواند به عنوان چتری برای حل و فصل چالش‌های اجتماعی به شیوه خلاقانه و مثبت باشد.

 با این حال مفهوم نوآوری اجتماعی از منظر برخی صاحب نظران بسیار وسیع و گسترده است. به بیانی دیگر مفهوم‌های رایج و اهداف و کاركردهای «نوآوری‌های اجتماعی» با توجه به تفاوت‌های زبانی و شرایط و مقتضیات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بسیار پراکنده و گسترده هستند.

نوآوری اجتماعی به دولت، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، خیرین و شهروندان کمک می‌کند تا بینش اجتماعی خود را نسبت به چالش ها و مسائل اجتماعی تغییر دهند.

هدف نوآوری اجتماعی چیست؟

«نوآوری اجتماعی» را می‌توان یک پدیده اجتماعی دانست. در نتیجه اهداف آن نیز مختص جامعه است. از طریق نوآوری اجتماعی افراد و جامعه خلاقیت خود را بروز و نیازهای خود را بیان می‌دارند. تحقق آرمان‌های متعالی بشر نظیر رفاه و «توسعه اجتماعی» از طریق پاسخ کارآمد، مؤثر، منصفانه و ماندگار به نیازهای موجود و نیازهای آتی شناسایی نشده هدفی است که نوآوری اجتماعی به دنبال آن است.

در نهایت می‌توان گفت، نوآوری اجتماعی ظرفیت جامعه را به وسیله توانمندسازی و استفاده بهتر از دارایی‌ها و منابع افزایش می‌دهد. به وسیله نوآوری‌های اجتماعی، روابط و مناسبات جدیدی بین افراد و گروه‌های یک جامعه ایجاد می‌شود. به دلیل جایگاه سیال نوآوری‌‌های اجتماعی میان بخش‌های سه گانه عمومی، خصوصی و مدنی؛ می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های مذکور به راه حل‌های جدیدی دست پیدا کند.

نوآوری اجتماعی چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند؟

نقش نوآوری‌های اجتماعی در جامعه، حمایت از سازمان‌های دولتی، غیردولتی یا حمایت‌های اقتصادی از کسب‌وکارها نیست؛ بلکه در خصوص ایجاد تعامل و همکاری این سه بخش و اجرای پروژه‌های استراتژیک، محصولات خاص و فرآیندهای گسترده‌ است. در واقع نوآوری اجتماعی با تلفیق بخش‌های مختلف یک جامعه به حل مشکلات کمک می‌کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.