درباره ما

مرکز نوآوری و شتابدهنده یاریگران زندگی،‌ با هدف استفاده از ظرفیت ویژه اکوسیستم نوآوری برای حل معضل‌های اجتماعی ایجاد شده است. ما در این مرکز تلاش می‌کنیم تا با همکاری صاحبان ایده و استارتاپ‌های تخصصی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، با بررسی معضل‌های اجتماعی، مسئله‌یابی را محور فعالیت اولیه خود قرار داده و با برگزاری فراخوان‌ها و انتخاب ایده‌ها و طرح‌های مناسب، تنوعی از خدمات را برای توسعه طرح‌ها در قالب یک شتابدهنده تخصصی فراهم کنیم.

شناخت بهتر از نیازهای موجود در محورهای آموزش، درمان، پیشگیری و مبارزه و ارائه راهکارهای نوآورانه، بخش دیگری از این تلاش‌ها است که می‌تواند بحرانی به نام مواد مخدر را به بستری برای ایجاد نوآوری‌های اجتماعی برای ساختن جامعه‌ای روشن تبدیل کند.

شما هم در کنار ما باشید…