نویسنده محتوا, نویسنده در سایت مرکز نوآوری یاریگران زندگی

برنامه تحول راهبردی: مبنای فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر

برنامه تحول راهبردی: مبنای فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر

تشخیص چند دقیقه‌ای وجود مواد مخدر با فناوری‌ نانو

تشخیص چند دقیقه‌ای وجود مواد مخدر با فناوری‌ نانو

علمی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در برنامه تحول راهبردی ۱۴۰۰

علمی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در برنامه تحول راهبردی ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی توانمندسازی درمانگران حوزه اعتیاد کودک و نوجوان برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی توانمندسازی درمانگران حوزه اعتیاد کودک و نوجوان برگزار می‌شود

راه‌اندازی مرکزی نوین در راستای مقابله با موادمخدر

راه‌اندازی مرکزی نوین در راستای مقابله با موادمخدر

همکاری پلیسی ایران و روسیه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر

همکاری پلیسی ایران و روسیه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر

فرماندار مهاباد: سمن‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر نقش‌آفرین باشند

فرماندار مهاباد: سمن‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر نقش‌آفرین باشند

استفاده از ظرفیت طب سنتی برای درمان اعتیاد

استفاده از ظرفیت طب سنتی برای درمان اعتیاد

نقش مهارت در رونق اشتغال و کارآفرینی

نقش مهارت در رونق اشتغال و کارآفرینی

ساخت اولين ژل خود ترميم‌شونده بدون نياز به محرك های خارجی با استفاده ازفناوری نانو

ساخت اولين ژل خود ترميم‌شونده بدون نياز به محرك های خارجی با استفاده ازفناوری نانو