اخبار

لزوم شبکه سازی سازمان های مردم نهاد فعال در امر مبارزه با موادمخدر

لزوم شبکه سازی سازمان های مردم نهاد فعال در امر مبارزه با موادمخدر

تقدیر از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزه مبارزه با موادمخدر

تقدیر از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال حوزه مبارزه با موادمخدر

مرکز  نوآوری یاریگران زندگی مسیر حرکت به سوی مردمی شدن  فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر است

مرکز نوآوری یاریگران زندگی مسیر حرکت به سوی مردمی شدن فعالیت های ستاد مبارزه با مواد مخدر است

نشست صمیمانه با سازمان‌های مردم نهاد منتخب ملی در حوزه اعتیاد برگزار می شود

نشست صمیمانه با سازمان‌های مردم نهاد منتخب ملی در حوزه اعتیاد برگزار می شود

امضا تفاهم نامه سه جانبه در حوزه مبارزه با مواد مخدر

امضا تفاهم نامه سه جانبه در حوزه مبارزه با مواد مخدر

فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر، توسعه می یابد.

فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر، توسعه می یابد.

راه اندازی کارخانه تولید داروی درمان اعتیاد

راه اندازی کارخانه تولید داروی درمان اعتیاد

تولید داروی ترک اعتیاد و ضد درد‌های سرطانی

تولید داروی ترک اعتیاد و ضد درد‌های سرطانی

مراکز نوآوری با محوریت ریشه کنی اعتیاد

مراکز نوآوری با محوریت ریشه کنی اعتیاد

اجرای طرح یاریگران زندگی با مشارکت دانش آموزان

اجرای طرح یاریگران زندگی با مشارکت دانش آموزان