سازمان غذا و دارو

هشدار: استفاده از مت آمفتامین در ترکیبات قرصهای لاغری

هشدار: استفاده از مت آمفتامین در ترکیبات قرصهای لاغری