ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تولید ۳۶ ماده اولیه دارویی در دستور کار دانش‌بنیان‌ها

تولید ۳۶ ماده اولیه دارویی در دستور کار دانش‌بنیان‌ها