ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

فعالیت ۴۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال

فعالیت ۴۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال