ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته

سامانه هوشمند تماس اضطراری در تصادفات جاده ای طراحی شد

سامانه هوشمند تماس اضطراری در تصادفات جاده ای طراحی شد