صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شد

چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شد