قراداد صنعتی شدن واکسن کووید ۱۹

تولید ۳۶ ماده اولیه دارویی در دستور کار دانش‌بنیان‌ها

تولید ۳۶ ماده اولیه دارویی در دستور کار دانش‌بنیان‌ها