مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر

هشدار: استفاده از مت آمفتامین در ترکیبات قرصهای لاغری

هشدار: استفاده از مت آمفتامین در ترکیبات قرصهای لاغری