مرکزمدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

کارگاه آموزشی توانمندسازی درمانگران حوزه اعتیاد کودک و نوجوان برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی توانمندسازی درمانگران حوزه اعتیاد کودک و نوجوان برگزار می‌شود