معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

بازچرخانی تجهیزات پزشکی در کشور با سرمایه گذاری آستان قدس رضوی

بازچرخانی تجهیزات پزشکی در کشور با سرمایه گذاری آستان قدس رضوی

64 متخصص ایرانی خارج از کشور بازگشتند و برای راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان حمایت شدند

64 متخصص ایرانی خارج از کشور بازگشتند و برای راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان حمایت شدند

توان متخصصان ایرانی در فناوری‌های مکان محور معرفی می‌شود

توان متخصصان ایرانی در فناوری‌های مکان محور معرفی می‌شود

فعالیت ۴۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال

فعالیت ۴۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد دیجیتال

سامانه هوشمند تماس اضطراری در تصادفات جاده ای طراحی شد

سامانه هوشمند تماس اضطراری در تصادفات جاده ای طراحی شد