معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

تصویب قوانینی برای آسانتر شدن تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان

تصویب قوانینی برای آسانتر شدن تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان