چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان

چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شد

چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شد