گروه توسعه فناوری‌های ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته

توان متخصصان ایرانی در فناوری‌های مکان محور معرفی می‌شود

توان متخصصان ایرانی در فناوری‌های مکان محور معرفی می‌شود